Monthly Archive: september 2017

Oktobra vabimo

V nov študijskih krožek Kako živeti z rakom Vsak prvi ponedeljek v mesecu med 11. in 12. uro  Toscani (soba športnikov) bo naša sovaščanka, Darja Rojec vodila pogovore s člani in nudila nasvete, ki ...

Kako živeti z rakom

Naša sovaščanka, Darja, nam bo pripovedovala, kako premagovati ovire pri zdravljenju raka dojk. S člani ŠK bo delila svojo izkušnjo o zdravljenju raka dojk, rekonstrukciji in načinu življenja v času zdravljenja in po njem....

Lipa, naravna znamenitost v občini Log-Dragomer

V programu dela DVIG načrtujemo predstavitve naravnih in kulturnih znamenitosti v naši občini, ker jih večina med nami pozna le slabo, ali pa sploh ne, v Našem društvu pa želimo, da se v ožji...

Slovenska in svetovna stavbna dediščina

V programu bomo spoznavali: vrednote, pomen, varstvo, razvoj in upravljanje kulturne dediščine, posebej stavbne koncept varstva svetovne dediščine in UNESCO-ov Seznam svetovne dediščine slovensko dediščino na UNESCO seznamih svetovne dediščine in v EU ukrepu...