Letni program 2016/2017

Izobraževalni programi za starejše, zaposlene in šolajoče

 1. tuji jeziki: angleščina, nemščina, francoščina, španščina
 2. umetnostna zgodovina
 3. mentorstvo za učence osnovne šole
 4. izdaja 3. številke revije Pogovori z občani
 5. ure pravljic
 6. lutkarstvo za otroke
 7. zgodbopisje – občani ustvarjajo
 8. sodelovanje pri izdaji brošure študentov angleščine.

Študijski krožki (ŠK)

 1. Bralni krožek Beremo slovenske avtorje
 2. Te poznam, Dragomer?
 3. Begunci, ali vas poznamo

Prireditve

 1. TVU prireditve
 2. Praznovanje obletnice ustanovitve Bralnega krožka