Društvo DVIG druženje za vzajemno izobraževanje generacij - univerza za tretje življenjsko obdobje

V maju vabimo

V delavnico Od pravljice do lutke Pripeljite svoje otroke, stare od 3-7 let, v četrtek, 11. maja v Dragomer, v Toscano, od 17,15h do 18,15h. Spoznali bodo novo pravljico in vas presenetili s svojim...

Popravek datuma delavnice Od pravljice do lutke

Spoštovani starši, babice in dedki. V Našem časopisu smo objavili napačen datum delavnice od Pravljice do lutke. Delavnica bo tako kot vedno 2. četrtek v mesecu, to je 13. aprila od 17.15 do 18.15...

V marcu vabimo

Na zbor članov Društva Dvig Spoštovani člani, udeleženci programov, donatorji, vedoželjni ter ljubitelji izobraževalnih in kulturnih dejavnosti. Ne zamudite zbora članov Društva v četrtek, 9. marca 2017 ob 18h v Toscani. Zvedeli boste, kaj...

Pričakujemo vas na 2. zboru članov Društva

Društvo DVIG-univerza za tretje življenjsko obdobje sklicuje 2. zbor članov Društva DVIG – UTŽO ki bo v četrtek, 9. marca ob 18h v Toscani v Dragomeru Dnevni red Pozdrav udeležencem Imenovanje delovnega predsedstva, zapisnikarja...

Izobraževalno srečanje s Sašo Einsiedler

Ne spreglejte izobraževalnega srečanja s Sašo Einsiedler, 29. marca od 18h do 20h, v Dragomerju! CILJI Na predavanju boste poglobili svoje znanje o tem, kako samozavestno in prepričljivo nastopati pred večjo skupino ljudi, o...

V februarju vabimo

V študijski krožek BABICE IN DEDKI Pogovarjamo se o pomenu družine za zdrav otrokov razvoj, o vrednotah, ki jih želimo privzgojiti otrokom, kako moramo sprejemati otrokovo vedenje, ki ni vedno v skladu z našimi...

V januarju vabimo

V BRALNI KROŽEK v sobi DU Dragomer Lukovica. Krožek se pričenja ob 18h. 4. januarja 2017 Ivan Sivec: Bog na dopustu (1994) in Dopust s taščo (2005), lahko pa tudi knjige o grofih Celjskih:...

V decembru vabimo

STARŠE, da pripeljete svoje predšolske otroke v delavnico OD PRAVLJICE DO LUTKE. Posebnost delavnice je, da bodo otroci spoznavali samo slovenske pravljice, izdelovali lutke ali pa risali podobe iz prebranih pravljic. Preizkušali se bodo tudi...