Letni program 2016/2017

Program 2017, dopolnjen in sprejet na zboru članov

Pridružite se nam:

V tečajih tujih jezikov s profesorji z odličnimi referencami: angleščine, nemščine, španščine in francoščine.

V delavnicah, na predavanjih, okroglih mizah za razvijanje znanja in prakse o temah, pomembnih za družine, za kakovostno soodločanje vseh občanov o sedanjosti in prihodnost naše občine ter učenju za njen trajnostni razvoj. Organizirali jih bomo 1 x mesečno z uglednimi strokovnjaki.

Na projekcijah dokumentarnih filmov.

Na predstavitvah del in dosežkov naših občanov na kulturnem in izobraževalnem področju.

V študijskih krožkih:

 • V bralnem prebiramo samo slovenske avtorje, obiskujemo predstave njihovih del ali pa se z njimi pogovarjamo v živo.
 • V krožku Babice in dedki spoznavamo prednosti življenja v večgeneracijskih družinah in razvijamo znanja za kakovostno sobivanje vnukov, staršev in starih staršev.
 • V krožku Slovenska preteklost v luči arheoloških spoznanj in spoznanj umetnostne zgodovine odkrivamo, kdo smo in od kod prihajamo.
 • V krožkih naravne in kulturne znamenitosti v naši občini načrtujemo zloženke o lipovcu, tujih invazivnih rastlinah, o dragomerški in loški cerkvi ter gradu Lukovec

Vabimo tudi vaše otroke, najstnike in vnuke 

 • V program učne pomoči učencem osnovne šole pri matematiki, slovenščini in angleščini
 • V tečaj Novinarstvo za mlade.
 • V delavnico od Pravljice do lutke.
 • Na individualne priprave na mednarodne izpite angleškega in nemškega jezika ter na zaključne izpite in maturo iz matematike.

Izdaja 3. številke revije Pogovori z občani, v kateri vam bomo prestavili L. Sodja, J. Dolinarja in T. Kršmanca.

 

Dopolnitve programa na zboru članov DVIG

 1. Študijski krožek Kako živeti z rakom: Bolezen prinese v družino in prijateljsko okolje stiske, s katerimi se bolnik, družinski člani in njihovi prijatelji lažje soočajo, če imajo dovolj priložnosti za pogovore in izmenjavo dobrih praks ter za spoznavanje različnih poti pri zdravljenju bolezni. V ŠK organiziramo druženja, tematska predavanja in različne dejavnosti, ki koristijo obojim obolelim in zdravim, ne glede na starost.

 

 1. Učenje uporabe računalnika in pametnega telefona v prostovoljskem gibanju Znaš, nauči drugega: Učenje poteka v parih – mentor ni strokovnjak za računalništvo, ampak je lahko vsak, ki obvlada uporabo interneta, e- bančništvo, e trgovino, pošiljane fotografij po pametnem telefonu, digitalno fotografijo in podobno. Svoje znanje prenese kot prostovoljec na drugega, imenujemo ga mentoriranec. »Znanje kot darilo« obogati oba: mentorja in mentoriranca: prvi svoje znanje poglobi in utrdi, drugi se nauči nekaj novega, ob tem pa se krepijo tudi socialni stiki. Učenje lahko poteka kjerkoli – v Toscani, v učilnici, po dogovoru pa tudi na domu mentoriranca. Za vse, ki ste pripravljeni učiti druge in tiste, ki to znanje potrebujete, bomo pripravili uvodno informativno spoznavno srečanje.

 

 1. Računalniški tečaj

Do leta 2016 so brezplačni tečaji potekali pod okriljem obeh društev upokojencev v občini Log Dragomer. Društvo DVIG bo, v sodelovanju z društvi upokojencev, če bo za to interes, pripravilo predlog za občinsko upravo, da ponovno omogoči računalniško opismenjevanje, ki bo tudi finančno sprejemljivo za starejše.