Potekalo bo v torek, 14. maja 2019 ob 18:00 v OŠ Log-Dragomer. Tema predavanja in pogovora po njem je sestavni del DVIG-ovega študijskega krožka »Vodni viri in zajetja«, ki deluje v občini Log-Dragomer. Z njim želimo zbrati pripovedi ljudi o vodnjakih in vodnih virih v naši občini s tem pa med sokrajani poglobiti sodelovanje in zavedanje o tem prepogosto spregledanem bogastvu v naših naseljih.

Anton Komat je neodvisni raziskovalec, avtor številnih knjig, člankov in televizijskih oddaj. Poznamo ga kot »okoljskega ombudsmana«, ki govori v imenu ljudi in v imenu narave. Verjame, da lahko ljudje s povezovanjem na ravni lokalne skupnosti naredijo veliko za varno prihodnost.

»Temelji varne prihodnosti naroda so trije: zadostna površina rodovitne prsti, neoporečni viri žive vode in ohranjanje semen tradicionalnih sort kulturnih rastlin. Toda zemlja umira, vodno obilje odteka in semena izumirajo. Če želimo preživeti, moramo varovati dragocene darove narave.«

Predstavil nam bo svoj pogled na današnje globalne trajnostne izzive ter izpostavil nekatere lokalne značilnosti okolja (Barje), v katerem živimo. Glavni poudarek bo na temo vode, govoril bo o vodnem krogu, vodni bilanci, vodnem stresu… Po dvournem predavanju bo odgovarjal na vaša vprašanja. Toplo vabljeni.

Prosimo, da se prijavite na dvig@iold.si ali po telefonu 031 349 888 (Irena) do 8. maja 2019.