»Učenje je kot veslanje proti toku: če ne napreduješ, greš nazaj.« (kitajski pregovor)

 

Začetki delovanja segajo v leto 2012, ko so dale pobudo za ustanovitev DVIG – druženje za vzajemno izobraževanje generacij Meta Budnar, Olga Drofenik, Nika Gams, Danica Jazbinšek, Nina Komparič, Ana Pleško in Alenka Logar Pleško Društvu upokojencev Lukovica Dragomer. Začetki izobraževalne dejavnosti v okviru Društva upokojencev so bili skromni: tečaj angleščine, dvakrat mesečno bralni krožek in enkrat tedensko brezplačna pomoč mentorjev učencem OŠ Log Dragomer. Širitev dejavnosti je pripeljala DVIG pod okrilje KUD Kosec. In ko je tudi to okrilje postalo pretesno za razvijanje novih dejavnosti, vsebin in oblik učenja, se je DVIG osamosvojil v Društvo DVIG – univerza za tretje življenjsko obdobje.

Poimenovanje DVIG – druženje za vzajemno izobraževanje generacij smo ohranili, ker je to že prepoznavna »blagovna znamka« v naši občini, pa tudi izven nje.

.