Vizija

Vizija

Postati prepoznavno izobraževalno središče,

ki spodbuja, podpira in promovira pozitivne spremembe v osebnem življenju in delovanju skupnosti

na temelju izobraževanja in kulture.

 

Poslanstvo

Medgeneracijsko  učenje za razvijanje učenja drug od drugega, za pomoč in podporo drug drugemu, za delovanje v  skupnosti in njen razvoj.

Z učenjem izboljšati sodelovanje, povrniti zaupanje in optimizem ter okrepiti zavedanje, da samo z znanjem lahko spreminjamo vse, s čimer nismo zadovoljni.

Izboljševanje sodelovanja, povrnitev zaupanja in optimizma z učenjem ter okrepitev zavedanja, da samo z znanjem lahko spreminjamo vse, s čimer nismo zadovoljni.

Spodbujanje učenja za dejavno vključevanje mladih in odraslih v javno življenje (aktivno državljanstvo).

Učenje za ohranjanje in razvijanje intelektualnih in duhovnih potencialov starejših.

Spodbujanje nosilcev znanja, moči in kapitala, da dobrine s prostovoljskim sodelovanjem v društvu delijo s svojimi sokrajani za dobro lokalnega okolja.

Vrednote

Društvo DVIG – univerza za tretje življenjsko obdobje s svojo dejavnostjo promovira

Odprtost za različne ciljne skupine ter spoštovanje in upoštevanje posameznikovih značilnosti in interesov; odprtost za različne vsebine učenja, za preseganje preteklih ali sodobnih nasprotij.

Sodelovanje in dialog na vseh področjih delovanja z izmenjavo idej, znanja in izkušenj, s katerimi lahko prispevamo h kakovosti življenja posameznika in skupnosti, razvijanje partnerskih vezi z različnimi društvi in organizacijami v občini in izven nje.

Ustvarjalnost v vseh oblikah učenja spodbujamo ustvarjalnost, razvijanje lastnih potencialov, novih pogledov pa tudi radosti v osebnem in skupnostnem okolju.

Sožitje  z naravo in okoljem.