Irena Podobnik

Irena Podobnik je akademska slikarka in arhitektka. Večji del njenega ustvarjanja obsega interpretiranje vtisov iz okolja, ki jih preoblikuje s svojim likovnim jezikom, v katerem raziskuje odnose med 3D elementi, ploskvami in črtami.