Bralni krožki

Rdečo nit v programi Društva DVIG predstavljalo bralni študijski kroški (ŠK), v katerih razvijamo bralno kulturo kot vrednoto in spoštovanje slovenskega jezika s prebiranjem  slovenskih ljudskih pesmi in pripovedk ter slovenskih literarnih ustvarjalcev iz matične domovine in zamejstva.

V bralnem krožku pogovore o prebranih knjigah dopolnjujemo z obiski predstav, razstav, z obiski avtorjev in s pohodi po poteh literarnih junakov z avtorji.

V bralnem  krožku Od pravljice do lutke otroci od 4 – 7 leta poslušajo slovenske pravljice in z različnimi dejavnostmi podoživljajo usode pravljičnih junakov: izdelujejo lutke in rišejo pravljične junake ter za zaključek  zaigrajo lutkovno predstavo za improviziranim paravanom.