Angleščina

big-benV vašem poslovnem in zasebnem življenju pogosto uporabljate angleščino, ki ste se je naučili v srednji šoli ali na različnih tečajih angleščine. Dobro jo razumete, ko pa morate nastopiti kot govorec pred manjšo ali večjo skupino, voditi ali sodelovati v pogovoru na poslovnih ali prijateljskih srečanjih, odgovarjati na sporočila, pa ste negotovi in zdi se vam, da ne najdete pravih besed za prave trenutke. Podobno se vam lahko dogaja, ko se morate na poslovne partnerje ali znance obrniti pisno. Prav izboljšanju govornih spretnosti je namenjen naš tečaj.

KAKO POTEKA TEČAJ
Konverzacija je najhitrejša pot do dobrega znanja tujega jezika. 40 urni tečaj poteka zelo intenzivno, v majhni skupini do 7 udeležencev. Od prve minute naprej boste govorili samo angleško.

OKVIRNA VSEBINA
Namen programa je razvijanje komunikacijskih sposobnosti v različnih situacijah, kjer se srečujete s tujci, s katerimi se sporazumevate v angleščini. Gradivo bomo oblikovali glede na potrebe in predloge skupine in bo vključevalo vse štiri veščine – govor, branje, poslušanje in pisanje. Glavni poudarek bo na govoru, pomembna pa bo tudi izvirnost in osebni doprinos vsakega posameznika v skupini. Teme bodo pokrivale vaše vsakdanje in delovno okolje, hobije, potovanja in druga zanimanja, ki jih imate.

METODE DELA
V skupini bomo obravnavali teme iz vsakdanjega in poslovnega sveta, ki zanimajo vso skupino. Svoje mnenje boste predstavili v predstavitvah, skupinskih pogovorih in drugih oblikah komuniciranja. Komunikacija bo temeljila na besedišču, načinu izražanja, frazah in medkulturnih razlikah glede na tematiko. Osredotočili se bomo na način govora, kot ga vidimo v medijih ali v vsakdanjem življenju v angleško govorečih in drugih državah v Evropski Uniji. Vsaka učna ura bo zajela ponovitev ustreznih slovničnih struktur in ustreznih sporočil v pisni obliki.

CILJI
Razvijati komunikacijske sposobnosti in krepiti samozavest v vseh oblikah komunikacije z angleško govorečimi tujci, krepitev spretnosti in inventivnosti pri uporabi angleščine v medijih, utrditev slovničnih in jezikovnih struktur, ki so danes obvezne, če želimo biti uspešni pri komuniciranju s tujci ali čim koristneje izrabiti informacije in priložnosti, ki nam jih nudi angleško govoreči svet.

Tečaj bo vodila prof. Lidija Bertoncelj
Če se želite vključiti v program konverzacije ali izvedeti kaj več,
se prijavite na dvig@iold.si
ali pokličite 041 775 771

Na osnovi vaših prijav bomo organizirali učno uro tečaja konverzacije s prof. Lidijo Bertoncelj, da boste v živo spoznali potek učenja.