Lidija Bertoncelj, poudarki iz življenjepisa

Poučevanju splošnega in funkcionalnega angleškega jezika (za posebne namene in po analiziranih govornih potrebah) je posvetila večino svojega življenja.

Šolala se je v Sloveniji na Univerzi v Ljubljani in v Veliki Britaniji, na Trinity Collegu v Dublinu, kjer je med drugim opravila tečaj poslovne in finančne angleščine.

Je soustanoviteljica IATEFL Slovenija – Mednarodne zveze učiteljev angleškega jezika za Slovenijo.

Specializirana za snovanje in izvajanje skupinskih in individualnih  izobraževalnih programov, je bila ena vodilnih predavateljic na Centru za tuje jezike v Ljubljani, na Centru za zunanjo trgovino v Radencih in drugod.

Pred dvajsetimi timi leti  se je pridružila založniški hiši Cambridge University Press. Področje njenega dela zajema poslovni razvoj na posameznem trgu, strateški marketing, odkrivanje tržnih priložnosti, raziskavo trga, sodelovanje z ustanovami v treh državah. Pa tudi, seveda in predvsem, predstavitve in predavanja o mednarodnih izpitih Cambridge Assessment za učitelje in profesorje angleščine, organizacija seminarjev in konferenc za učitelje na vseh ravneh, uvajanje novih metod, predvsem CLIL, ESP, nove tehnologije pri učenju tujega jezika .