Organi Društva

Člani upravnega odbora DVIG

Nika Gams, predsednica
Darja Peklar, Lukovica
Darja Rojec, Log
Herta Štuflek, Lukovica
Irena Lenaršič, Log
Jožica Zorc, Dragomer
Marija Mojškerc, Log

Člani nadzornega odbora

Majda Kupljen, predsednica
Olga Drofenik, Dragomer
Jakob Dolinar, Lukovica