Študijski bralni krožek

Prva zamisel o delovanju Bralnega krožka sega v pomlad leta 2012. V skupini DVIG – druženje za vzajemno izobraževanje generacij smo se odločili, da bi ljubitelje branja povabili v bralni krožek, v katerem bi se srečevali vsakih štirinajst dni in se vsakič seznanili z ustvarjanjem enega od sodobnih slovenskih pisateljev. In čeprav se je sprva zdelo skoraj utopično, da bi v našem zaspanem »spalnem« naselju lahko uresničili take načrte, nam je uspelo.

Prvič smo se srečali v bifeju Šipca v Dragomeru, prvi avtor, ki smo ga pobliže spoznali, je odlični slovenski pesnik Tone Pavček in njegova zbirka Angeli. Potem smo dobri dve leti gostovali v občinski sejni sobi, od jeseni 2015 pa se srečujemo v restavraciji Toscana v Dragomeru.

Krog ljubiteljev lepe slovenske besede se je v zadnjih letih razširil in utrdil in čeprav smo še vedno relativno majhna skupina, smo pa toliko bolj trdna in zdaj že resnično razgledana, saj smo v štirih letih naša srečanja ob poglabljanju v literarne svetove slovenskih avtorjev iz matične Slovenije, Tržaškega in Koroškega dopolnili in  razširili še z ogledi gledaliških predstav in razstav, obiskom predstavitev posameznih avtorjev in celo celodnevnimi ekskurzijami po poteh obravnavanih avtorjev. Ob tem smo navezali stike tudi z mariborskim kulturnim društvom Studenci, prvič pa nam je uspelo pripraviti tudi pravi literarni večer v počastitev Prešernovega dne, na katerem so se s svojimi pesmimi predstavili trije »domači« avtorji.

Branje, Tone Pavček

Brati pomeni početi podvige.
Brati je možno marsikaj.
Recimo: grozdje in fige in knjige
in med brati še kaj.

Brati je na sploh enostavno.
Črke hrustaš kot zalogaj.
Teže pa je, a tudi bolj slavno,
brati pravilno in hitro nazaj.

A nazaj se daleč ne pride.
Pravo branje le dalje in dalje gre
čez črke in pike, čez vrte in hribe
v Koromandijo ali še dlje.