Izobraževanje odraslih lahko spremeni življenja in preoblikuje družbo – je človekova pravica in skupna dobrina.  Spoznanje, da znanje, ki ga pridobi Janezek v šoli, preprosto ne zadošča za vse življenje niti posamezniku, niti sodobni družbi, je razlog za to, da je dobilo izobraževanje odraslih osrednjo vlogo  v evropskih in slovenskih strategijah razvoja, pa tudi v Strategiji razvoja naše občine do leta 2015, kjer občina načrtuje razvite dejavnosti za celostno izobraževanje vseh generacij. S svojimi izobraževalnimi programi tujih jezikov, računalništva, z izobraževalnimi srečanji in raznovrstnimi študijskimi krožki prispevamo drobcen kamenček v mozaik uresničevanja ciljev na področju izobraževanja odraslih.