Revije

Ob ustanovitvi društva DVIG v začetku 2012. leta smo med dolgoročne usmeritve zapisali tudi organizacijo in objavo pogovorov z našimi občani in to s »staroselci, ki so bili rojeni ali so preživeli otroštvo v naših krajih v času med obema svetovnima vojnama, ter s sokrajani, ki so za svoje delo prejeli najvišja državna ali mednarodna priznanja. Z objavo njihovih življenjskih zgodb želimo doseči dvoje: mladim predstaviti primere dobrih praks in omogočiti spoznavanje življenja prejšnjih generacij,  širšo javnost pa seznaniti z bogastvom človeškega mozaika naše občine, saj so prav vsi intervjuvanci enkratni, izjemni, uspešni, radoživi in v svoje delo zaljubljeni ljudje.

V naši občini je takšnih prekrasnih zgodb, ki bi hotele na plan, še veliko, vendar večina ljudi zanje ne ve. Zato bomo z objavami nadaljevali tudi v bodoče.
Vabimo vas, da nam pri odkrivanju nevidnih in neslišnih, a bogatih življenjskih zgodb sovaščanov, pomagate.

Preberite si 1. številko revije Pogovori z občani: 1. številka Pogovori z občani

Če želite dobiti 2. številko Pogovori z občani – nam pišite na dvig@iold.si ali pokličite na 041 775 771 ali 031 753 932.

Če želite dobiti 3. številko Pogovori z občani – nam pišite na dvig@iold.si ali pokličite na 041 775 771 ali 031 753 932.

Če želite dobiti 4. številko Pogovori z občani – nam pišite na dvig@iold.si ali pokličite na 041 775 771 ali 031 753 932.

Če želite dobiti 5. številko Pogovori z občani – nam pišite na dvig@iold.si ali pokličite na 041 775 771 ali 031 349 888.

Pogovori z občani 8

Pogovori z občani 8

Prelistajte in preberite knjižico, ki vsebuje pogovore s podjetniki iz naše občine.

Pogovori z občani 7

Pogovori z občani 7

Revija Pogovori z občani številka 7 obsega pogovore s tujci, ki bivajo v Občini Log Dragomer. To so: Juan de Jager, ki prihaja iz Brazilije, Yulia Kznetsova prihaja iz Rusije in Wim Van Gennipi, ki prihaja iz Nizozemske.

     nalsovnica scan (1)