Pogovori z občani 3

V tretji številki Pogovori z občani so objavljene pripovedi o življenjskih poteh Lovra Sodja, Jakoba Dolinarja in Toneta Kršmanca. Skupno jim je to, da živijo v občini Log Dragomer, dva sta rojena v občini, eden je priseljen.

Lovro Sodja, rojen 1938. leta, je postal naš občan potem, ko si je v sedemdestih zgradil dom na Logu. Svoje življenje je posvetil umetnosti: baletu in petju ter vzgoji mladih glasbenikov, planinarjenje je njegova ljubezen. Žena, tudi nadarjena pevka, je prevzela glavnino skrbi za družino. Lovro Sodja je zapustil neizbrisne sledi v glasbenem poučevanju v Sloveniji in Avstriji: začel je voditi glasbena tekmovanja v Sloveniji, ustanovil prvo evropsko tekmovanje za mlade orglavce v Cankarjevem domu; za razvoj glasbene dejavnostih mladih v Avstriji  in sodelovanja avstrijskih in slovenskih glasbenikov je prejel avstrijsko državno nagrado za znanost in umetnost.

Jakob Dolinar, Lukovčan, rojen 1944. leta, je človek, ki mu življenje ni biloo lahko, a je uspešno premagal vse stiske. Že kot otrok je moral pomagati staršem na kmetiji. Ni poznal brezskrbne mladosti. A taki so bili časi po vojni in ni bil edini, ki je težko preživljal tisti čas in moral sam poskrbeti za lepšo prihodnost. V nesreči je izgubil ženo in mater štirih otrok. Skupaj jim je uspelo nadaljevati delo na kmetiji in se osamosvojiti. Danes ponosno opazuje vse štiri otroke, ki stopajo po svojih poteh. Sam pa ostaja zvest delu na kmetiji.

Tone Kršmanec, Dragomerčan, rojen leta 1936  v družini malih kmetov, je moral že od malih nog najprej poprijeti za delo in šele potem za šolo, za igro ni bilo časa. Delavnosti in borbe za preživetje se je navzel od matere, ki je leta 1942, po tragični smrti moža, ostala sama s šestimi mladoletnimi otroki, a ni obupala. Vsi sinovi so se izučili poklica, a se je moral mladi Tone odpovedati sanjam in se izučiti za zidarja. Delo je opravljal odgovorno in požrtvovalno, vse do upokojitve. Njegovo delo je vgrajeno v marsikatero hišo, v domove in v fasado gasilskega doma v Dragomerju.

Preberite knjižico.

Pogovori z občani 3

Summary

The third edition of »Conversations with community members« features life stories of Lovro Sodja Jakob Dolinar and Tone Kršmanec

Lovro Sodja, born in 1938, moved to Log in seventies. Dancing, singing and educating young musicians has become his hobby and career, mountains are his love and passion. His wife, a talented singer herself, devoted her life to their family. Lovro Sodja’s achievements in the field of music have left indelible traits in Slovenia and Austria. In Slovenia, he started the national music competitions and established the first European contest of organists in Cankarjev Culture and Congress Centre. For the development of musical activities of young people in Austria and the cooperation of the Austrian and Slovenian musicians, he received The Austrian State Prize for Science and Art.

Jakob Dolinar from Lukovica, born in 1944, is a man, whose life has not been simple nor easy, but he succeeded in overcoming many problems. From his early childhood, he had to toil on his parents’ farm. Carless youth was unknown to him. The period after the world war two was difficult for many, so he was not alone in the struggles for a brighter future. He lost his wife in a car accident but managed with his four children, to keep the farm active and free of debts. Today he is proud of their children, each of them following their own life path. Jakob himself still devotes his life to farming.

Tone Kršmanec from Dragomer, born in 1936 in a smallholding family remembers his childhood as a period marked by hard toiling which in addition with attending school classes left no time for playing with other children. He inherited a hard working for survival attitude from his mother, who – after having lost her husband remained – remained sole guardian of 6 small and under aged children. <Nevertheless, she never surrendered to despair. All her sons gained profession, though young Tone’s dreams becoming a carpenter remained unfulfilled. He grew up to become a responsible and hardworking builder. There are many houses and homes in Dragomer distinguished partly with his work, so is the Dragomer’s Fire Station façade.