Pogovori z občani – Kolo Življenja, posebna izdaja 2019