Babica in dedek za današnji čas

Program študijskega krožka Babica in dedek za današnji čas,

vodja Andreja Kotnik Trček

1. Družina in družinske vloge

V kakšnih družinah živimo danes? Družina je bila vedno zelo pomembna za zdrav otrokov
razvoj. Ponotranjena družinska sporočila. Vloge družinskih članov se skozi čas
spreminjajo. Položaj in vloga babice in dedka v družini.

2. Vrednote treh generacij

Vrednote usmerjajo naše vedenje in delovanje in vplivajo na naše pomembne odločitve.
Vsak človek razvije svoj vrednotni sistem. Kako se oblikuje? Medsebojen vpliv družinskih
članov na oblikovanje vrednot, pa tudi stališč, predsodkov in stereotipov.

3. Usklajevanje pričakovanja staršev in starih staršev pri vzgoji otrok

Vzgoja naših otrok določa vzgojo naših vnukov. Značilnosti različnih vzgojnih pristopov.
Otrokovo vedenje ni vedno v skladu z našimi pričakovanji.

4. Vsi se vse življenje razvijamo in spreminjamo.

Področja človekovega razvoja in njihova medsebojna prepletenost. Razvojna obdobja v
otroštvu in mladostništvu. Glavne razvojne značilnosti v posameznem obdobju in kako
živeti z njimi.

5. Komunikacija in čustveno doživljanje v družini.

Sprejemanje – ne sprejemanje v komunikaciji z otroki. Govorica sprejemanja. Kako
vzpostaviti zaupanje?

6. Samopodoba

Samopodoba ima razvejano strukturo in različna področja. Kaj vpliva na oblikovanje
pozitivne ali negativne samopodobe. Za oblikovanje pozitivne samopodobe so
najpomembnejše zgodnje izkušnje, predvsem v družini.

7. Odraščanje z mediji

Medijska potrošnja otrok. Mediji kot vzgojni dejavnik in njihov vpliv na družinske odnose.
Zasvojenost z mediji (internetom).

Več informacij nika.gams@iold.si ali 031643 228