ŠK Blaginja naše skupnosti v času podnebnih sprememb predstavlja nadaljevanje ŠK Podnebne spremembe mit ali resnica iz leta 2019. V prvem ŠK smo se osredotočali na vprašanja o vzrokih in posledicah podnebnih sprememb, zdaj pa se bomo posvetili načrtom za reševanje podnebnih izzivov v EU in v Sloveniji ter primerom dobrih praks pri nas. Predlagane teme za obravnavo v ŠK Primeri skupnosti, ki so visoko stopnjo blaginje dosegle z inovativnim reševanjem podnebnih izzivov. Primeri prebojnih celostnih inovacij.

  1. Od izboljševanja energetske in okoljske učinkovitosti do sistemskih inovacij, s praktičnimi primeri. Kaj nam ponujajo Evropski zeleni dogovor in slovenski programi?
  2. Kakšen ekološki odtis imamo (kako obremenjujemo okolje) in kako ga lahko izboljšamo?
  3. Katere trajnostne prakse imamo v naši občini in v soseščini? Od katerih trajnostnih praks v Sloveniji se lahko še kaj naučimo? Projekt »Dovolj za vse«.
  4. Poglobljeno o učinkoviti rabi energije, oskrbi z obnovljivimi viri energije in trajnostni mobilnosti – z vidika posameznika, gospodinjstva, skupnosti. Učinkoviti ukrepi in praktični primeri.
  5. Poglobljeno o trajnostni potrošnji in lokalnem krožnem gospodarstvu – z vidika posameznika, gospodinjstva, skupnosti. Učinkoviti ukrepi in praktični primeri.
  6. Trajnostno upravljanje gozdov, ekosistemske storitve in na naravi temelječe rešitve – za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.
  7. Samooskrba s hrano in njena ekološka pridelava.
  8. Trajnostni turizem z vidika razvoja skupnosti.
  9. Kakšne potenciale za podnebne ukrepe imamo v naši skupnosti in kako jih razviti za blaginjo vseh? Kako vključiti našo kulturno dediščino in sodobno umetnost, arhitekturo …?

Biokapaciteta naše zemlje

Biokapacitete naše zemlje

Pridelava gob IAMB

Pridelava gob IAMB

Blaginja v času podnebnih sprememb

Blaginja v času podnebnih sprememb

Pridelava gob v umetnem okolju

Pridelava gob v umetnem okolju

Postavitev gobarne

Postavitev gobarne