Evalvacija predavanja dr. Vesne Vuk Godine

Predavanje dr. Godine, dne 21.9. 2019, Kako oblikujemo identiteto kraja/skupnosti je del programa študijskega krožka Iskanje identitete kraja. Člani krožka smo se sestajali od junija do konca septembra in iskali odgovore na vprašanje, kaj je identiteta našega kraja, kaj si želimo in če sploh znamo vzpodbuditi spremembe. Ker smo imeli veliko zamisli pa jih nismo znali povezati v skupne predloge, smo povabili priznano strokovnjakinjo, da nam odstre tudi strokovni in znanstveno utemeljeni pogled na to področje, ki ga je izčrpno opisala v knjigi Zablode postsocializma. O vsem, kar nam je povedala, bomo napisali poseben članek. Tokrat pa samo vrednotenje in nekaj statistike o izvedenem predavanju.

Tako kot v vseh DVIG-ovih programih, smo tudi tokrat zaprosili poslušalce, da so izpolnili vprašalnik in povedali svoje mnenje o predavanju ter dali priporočila, kako naprej.

Socialno ekonomske značilnosti obiskovalcev predavanja

Predavanja se je udeležilo 28 občanov, 9 zaposlenih in 19 upokojencev. Izpolnjen vprašalnik je vrnilo 23 občanov (82,1% prisotnih).

Največ občanov je prišlo iz Dragomerja-15, iz Loga 5 in z Lukovice 2. Običajno na naših predavanjih prevladujejo v visokem odstotku starejši od 65 let, zelo malo pa prihajajo mlajši od 45 let. Tokrat je bilo drugače: kar 10 vseh prisotnih, ki so izpolnili vprašalnik, je starih od 45-64 let in 12 starejših od 65 let. Žal nismo uspeli pritegniti mlajših generacij; 14 prisotnih občanov ima univerzitetno izobrazbo, magisterij ali doktorat, višjo strokovno izobrazbo 5 in srednješolsko 4 (brez odgovora na ta vprašanja 1).

Mnenja poslušalcev o predavanju

Na vprašanje, zakaj so prišli na predavanje, je bilo zapisanih 40% odgovorov, da zato, ker so želeli zvedeti, kaj lahko storijo za večjo pripadnost ljudi naši občini, 29% odgovorov zaradi osebne želje po novem znanju in 29% zaradi predavateljice. (možnih je bilo več odgovorov)

Na vprašanje, ali je predavanje izpolnilo njihova pričakovanje, jih je 15 odvrnilo, da je predavanje prispevalo k boljšemu razumevanju odnosov v okolju, 13 pa, da so na predavanju pridobili novo znanje.

Poslušalci so predavanje tudi ocenili, tako, da so na vprašanje Ali so se vaša pričakovanja uresničila, izbirali med 4 možnimi odgovori:

 • da je odgovorilo 14 poslušalcev
 • nad pričakovanj 5
 • delno 3
 • ne 1.

Zelo dragoceni so za nas opisni odgovori poslušalcev, v katerih so nam

 1. Opisali vsebine iz predavanja, ki so jim bile posebej všeč
 2. Povedali, kaj jim ni bilo všeč
 3. Svetovali, katere teme in predavanja naj pripravimo v bodoče, ter kaj lahko izboljšamo

Vsebine, ki so se jih najbolj dotaknile, so: tradicija neposredne demokracije pri nas, opredelitev in zgodovinski pregled v »mi« skupino , zgodovinsko ozadje demokracije po slovensko (vsi odločajo in to soglasno); celotna predstavitev; zgodovina fevdalizma, zgodovinska obrazložitev slovenske mentalitete, celoten zgodovinski pregled.

Kot slabost so izpostavili to, da je bilo premalo časa za izmenjavo mnenj poslušalcev, pogrešali so opredelitev vloge društev pri oblikovanju identitete skupnosti, preveč zgodovine, zelo kritični pa so bili do slabe akustike v dvorani, pa tudi do neučakanosti čistilk.

Navedli so različne teme za bodoča predavanja, vse so pomembne za oblikovanje identitete skupnosti:

 • Kako uresničiti »mi« skupino za celotno občino
 • Kako novo znanje preliti v prakso
 • Tradicionalne vrednote
 • Etika
 • Takšne teme, ki bodo združevale ljudi, in omogočale sodelovanje
 • Konkretne nasvete za povezovanje
 • Nekaj o prehrani, ker je tudi to del identitete.
 • In še konkreten nasvet za bodoča predavanja: trajajo naj največ uro in pol, ostali čas pa nameniti razpravam in vprašanjem.

Iskrena hvala vsem, ki ste izpolnili vprašalnik in nam tako pomagate, da izboljšujemo kakovost svojega dela ter nas usmerjate k vsebinam, ki so za naše skupno dobro pomembne.

Olga Drofenik in Nika Gams