Nevladne organizacije so aktivne na tistih področjih, kjer država ne uspe ali ne zmore sama poskrbeti za tisto, kar potrebujemo za varno in kakovostno življenje. (Uvodni stavek iz predstavitvene brošure).

Društvo DVIG je v knjižici navedeno pod zaporedno številko 41, in sicer s tekstom: “Širimo obzorja, združujemo ljudi – že 40 let med vami in za vas: izobraževanje starejših za osebnostno rast in večjo družbeno vključenost.”

Predstavitvena knjižica festivala LUPA 2023

Festival LUPA 2023