V nov študijskih krožek Kako živeti z rakom

Vsak prvi ponedeljek v mesecu med 11. in 12. uro  Toscani (soba športnikov) bo naša sovaščanka, Darja Rojec vodila pogovore s člani in nudila nasvete, ki  temeljijo na njenih izkušnjah, kako živeti z boleznijo in kako jo premagovati. Prvo srečanje bo 2. oktobra v Toscani, v sobi športnikov.

Prijave sprejemamo na dvig@iold.si ali po telefonu 041 775 771. Za več informacij kliknite tukaj.

 

V nov izobraževalni program Slovenska in svetovna stavbna dediščina

Srečanja bodo enkrat mesečno, če bo prijavljenih najmanj 8 kandidatov. Mentor: mag Dušan Kramberger.

Prijave sprejemamo na dvig@iold.si ali po telefonu 031 804 408. Za več informacij kliknite tukaj.

 

V tečaje TUJIH JEZIKOV – angleščine, nemščine, francoščine in španščine

  • Začetne ali osvežitvene za vse, ki se niste učili jezika ali pa ste se ga v šoli in bi radi znanje osvežili
  • konverzacijo za tiste, ki dobro razumete tuj jezik, ko pa morate nastopiti kot govorec, ste negotovi
  • priprave na mednarodne izpite, če načrtujete študij ali delo v tujini.

Tečaje vodijo profesorice z odličnimi referencami. Tečaji potekajo 1 krat tedensko v Dragomeru. Lahko pa pridemo tudi k vam, če se prijavi 7 kandidatov iz vašega okolja.

Prijave sprejemamo po telefonu  041 775 771 (Olga Drofenik) ali na elektronski naslov olga.drofenik@iold.si.

 

V študijski krožek Babice in Dedki

Pogovarjamo se o pomenu družine za zdrav otrokov razvoj, o vrednotah, ki jih želimo privzgojiti otrokom, kako moramo sprejemati otrokovo vedenje, ki ni vedno v skladu z našimi pričakovanji; o razvojnih značilnosti otrok v posameznih obdobjih, kako jih sprejeti in kako z njimi živeti, vse s ciljem ustvarjanje ljubečega okolja za razvijanje pozitivne samopodobe naših vnukov. Krožek poteka enkrat mesečno v Dragomeru.

Prijave sprejemamo po telefonu  031 643 228 (Nika Gams) ali na elektronski naslov nika.gams@iold.si.

 

V delavnico Od pravljice do lutke

Poteka enkrat mesečno in je namenjena predšolskim otrokom in prvčkom.  Otroci spoznavajo slovenske pravljice, upodabljajo junake iz teh pravljic kot lutke, slike ali risbe in se preizkušajo v pisanju svojih pravljic. V delavnici otroci bogatijo svoj besedni zaklad in govorne zmožnosti, kar pomembno vpliva na njihov intelektualni in čustveni razvoj.

Prijave sprejemamo po telefonu 031 638 787 (Vesna Kučan) ali na elektronski naslov: vesna.kucan9@gmail.com.

 

V bralni krožek (BK)

Člani BK se srečujejo enkrat mesečno, prebirajo slovenske avtorje, obiskujejo predstave njihovih del, na literarnih ekskurzijah spoznavajo kraje, kjer so avtorji živeli ali ustvarjali,  ali pa se z njimi pogovarjajo v živo.