Naše društvo se je, poleg še treh izobraževalnih organizacij z neprimerljivo večjimi kadrovskimi in finančnimi viri, predstavilo na stojnici na evro-sredozemski konferenci »Izobražujmo za dialog« (Piran, 9-10. oktober 2017), ki sta jo organizirala Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport skupaj z Anna Lindh Fundacijo in Evro-sredozemsko univerzo (EMUNI). Konferenca je bila posvečena  vlogi izobraževanja pri razvijanju medkulturnega dialoga, krepitvi socialnih in državljanskih kompetenc.

Predstavili smo se z naslednjimi projekti:

Dvig in samo še tri druge izobraževalne organizacije smo bili izbrani, da svoje programe, povezane s tematiko mednarodne konference, predstavimo na stojnicah v avli  hotela Bernardin, kjer je konferenca potekala.  Naše društvo se je predstavilo s študijskim krožkom Begunci, ali vas poznamo, z devetimi literarnimi prvenci predšolskih otrok v krožku Od pravljice do lutke, z 2. in 3. številko Pogovori z občani ter z brošuro Lipa na Lukovici (vse predstavitve si oglejte na spletni strani iold.si ).

Minister Karel Erjavec je v uvodnem nagovoru spomnil, da je to že druga konferenca na temo medkulturnega dialoga in da je tematika še posebej pomemba za evro-sredozemsko območje, ki je »bilo nekoč zibka civilizacij, in to različnih socialnih skupin«. Danes pa rastejo in se rišejo delitve in meje, rišejo »se tako v glavah kot v realnosti – in to ne zgolj znotraj posamičnih kulturnih prostorov, niti ne znotraj skupnih evropskih kulturnih vrednot, rišejo in gradijo se tudi eden proti drugemu. Regija je soočena z globokimi političnimi, varnostnimi, socialnimi izzivi in spremembami, končni izhod teh transformacij pa je skrajno negotov. Evro-sredozemska regija potrebuje danes – bolj kot kdaj koli doslej – pozitiven regionalni pristop, ki upošteva kulturno raznolikost, tvoren med-religijski dialog in proaktivno državljanstvo«.

Ministrica Maja Makovec Brenčič je poudarila, da je “izobraževanje  postavljeno v središče sveta. Učenje je pomembno za mlade, odrasli pa smo s svojo modrostjo in izkušenostjo mladim vzor«. Prav v tej regiji moramo stopiti skupaj in se povezati v tem, kako se učiti strpnosti, medsebojnega spoštovanja, razumevanja. Odrasli moramo biti zgled, ne le v šoli, tudi širše«.

Predavanja tujih in domačih govorcev so se me najbolj dotaknila v primerih, ko sem jih lahko osmislila z dogajanjem v našem lokalnem okolju – pasivnost ljudi v javnem življenju; nenaklonjenost javnemu izražanju mnenj, problemi pri izražanju kritičnega mnenja, konfliktnost in nepripravljenost na pogovore o nasprotjih, na premislek o lastnih ravnanjih.  Prvo orodje, ki ga moramo uporabiti v konfliktih, je dialog in to na lokalnih ravneh.  Učitelj je pozitiven zgled za otroke in učence, odrasli » s svojo modrostjo in izkušenostjo vzor mladim«, in od tod je povsem logična izpeljava, da pričakujemo od naših izvoljenih oblastnikov, da bodo s svojim ravnanjem pri izražanju mnenj, sprejemanju kritik in pri reševanju konfliktov zgled nam,  običajnim ljudem. Pri izobraževanju za dialog ne gre toliko za posredovanje znanj, kot za vzpostavljanje okolij, v katerih bodo ljudje najprej dobro spoznali samega sebe, in nato strpno razvijali odnose z drugimi: Gre predvsem za razvijanje odnosov, vrednot in pripravljenosti na spreminjaje le-teh in sprejemanje drugačnih.

Predstavnik Evropske komisije je povedal, da bodo v prihodnji finančni perspektivi (po letu 2020), prednostno vlagali v izobraževanje za medkulturni dialog.

In še pogled na našo stojnico, ob kateri se je ustavila tudi ministrica gospa Maja Makovec Brenčič:

 

Naša umetnica Milka Erbežnik je dala naši stojnici poseben čar, že od daleč je pritegnila poglede udeležencev konference. S predstavljenimi projekti smo se postavili ob bok velikim izobraževalnim organizacijam z več- desetletno tradicijo, velikimi kolektivi in visokimi letnimi proračuni.

 

 

» Navdušen sem nad vašim delom. Zgodbe otrok so zame navdušujoče odkritje. Briljantne so!« je zapisal udeleženec konference iz Danske ob ogledu literarnih prvencev predšolskih otrok.