Društvo DVIG-univerza za tretje življenjsko obdobje

sklicuje

2. zbor članov Društva DVIG – UTŽO

ki bo v četrtek, 9. marca ob 18h v Toscani v Dragomeru

Dnevni red

  1. Pozdrav udeležencem
  2. Imenovanje delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovatelja zapisnika, verifikacijske komisije
  3. Overovitev zapisnika 1. zbora članov
  4. Poročilo DVIG 2016, poročajo vodje dejavnosti
  5. Dragica Krašovec, pesmi
  6. Finančno poročilo 2016
  7. Program DVIG 2017 in finančni načrt 2017, predsednica Nika Gams; razprava in predlogi
  8. Dragica Krašovec, pesmi
  9. Druženje

Vabimo vas, da se udeležite zbora članov Društva DVIG in tudi tako podprete naše delo.

Obenem vabimo vse, ki še niste, pa želite postati naši člani, da se nam pridružite.

V času druženja boste lahko poravnali tudi članarino.

Seja bo končana ob 19,15h.

Nika Gams, predsednica