Vodni viri v Občini Log – Dragomer

V ŠK raziskujemo vodne vire in vodnjake, v katerih so vaščani zajemali podzemno vodo, kjer pa te ni bilo, so v vodnjakih zbirali deževnico. Še danes mnoge hiše uporabljajo vodo iz teh zajetij. V ŠK zapisujemo zgodbe o gradnji in vzdrževanju zajetij, načrtujemo postavitev označevalnih tabel ob zajetjih in postavitev učne poti. V ŠK se člani učimo o pomenu vodnih virov, želimo pa zbuditi tudi zavedanje in odgovornost lokalnih oblasti in sokrajanov o tem, da so vodni viri bogastvo, za katerega je potrebno skrbeti tudi iz ekonomskih razlogov. 

ŠK Vodni viri v občini Log Dragomer deluje po posebnih načelih, člani se dogovorijo o programu dela ŠK, v katerem določijo izobraževalne cilje (kaj se želijo naučiti), akcijske cilje (kašne trajne sledi bo njihovo delu pustili v lokalnem okolju) in kakšni bodo dolgoročni učinki delovanja ŠK.

IZOBRAŽEVALNI CILJI

• Spoznavanje družbenega, ekonomskega in socialnega pomena vode in vodnih virov nekoč,

• Primerjava z vlogo in pomenom vode danes; vloga ekologije, novih spoznanj o pomenu vode in ohranjanja neokrnjene narave in naravnih virov …

• Spoznavanje pojavnih oblik vode (neskončna paleta kristalizacij vode pri različnih temperaturnih in drugih pogojih);

• Drugačen način dela oziroma učenja: skupnostno učenje z razdelitvijo nalog raziskovanja, evidentiranja in potem izmenjave znanj, izkušenj, informacij ter končno zbiranje na enem mestu ter urejanju dokumentacije;

• Razvijanje veščin dokumentiranja: fotografiranja, zapisovanja;

• Uporaba metode intervjuja, pogovora z domačini …

AKCIJSKI CILJI:

• izdaja revije s pripovedmi staroselcev o graditvi zajetij in vodovodov;

• označevanje vodnih virov in zajetij (opuščenih in še delujočih) v skladu s področnimi predpisi);

• postavitev učne poti po poteh vodnih virov v sodelovanju z drugimi društvi in Osnovno šolo Log Dragomer; 

POTREBE LOKALNEGA OKOLJA

• spoznavanje, dokumentiranje in varovanje lokalnih virov in zajetij;

• evidentiranje možnosti za samooskrbo občine z vodo v kriznih časih;

• promocija oziroma ozaveščanje lokalnega okolja o življenjski nuji ohranjanja neokrnjenih vodnih virov; za občino je pomembno, da ustavi opuščanje obstoječih virov in zajetij; da jih ustrezno vzdržuje in varuje in tako zagotovi samooskrbo s pitno vodo v primerih kriznih situacij.0

Knjižica Vodni viri v Občini Log Dragomer