V ŠK bomo prvo polovico leta 2019 namenili spoznavanju antičnih tem in mitov v ciklusu predavanj, ki smo jih poimenovali Enajsta šola o antiki.

Antične teme in miti so pustili sledi tudi v naši kulturni dediščini. Spoznavali jih bomo ob izbranih primerih arheoloških najdb v Sloveniji, ki nam jih bo predstavljala Verena Vidrih Perko.

Našo kulturno dediščino pa bomo približali vam, članom in študentom, tudi s pripovedovanjem slovenskih in tujih pravljic, ki imajo globoke korenine v antični mitologiji. Pripovedovala nam jih bo Brda Podbrežnik Vukmir.

Več informacij dvig@iold.si ali 031643228.