Poročila o podnebnih spremembah poslušamo in beremo o njih skoraj vsak dan. Javna sredstva obveščanja prinašajo poročila o nenavadno visokih temperaturah, hudih neurjih, topljenju ledenikov, dviganju morja in še in še. Vsi se sprašujemo ali je to normalno, ali in v koliki meri človek s svojim delovanjem sodeluje pri tem. O vsem je bilo napisanega, posnetega in govorjenega že ogromno, svoje povedo strokovnjaki in laiki.

Kaj pa mi, ali slišimo svarila? Ali jih moramo slišati in upoštevati? Sprašujemo se, ob našem skromnem poznavanju podnebnih sprememb, ali lahko sami kako vplivamo na poslabšanje ali izboljšanje razmer. Hkrati pa se od drugod slišijo mnenja, da so napovedi pretirane ali celo, da niso znanstveno dokazane.

V svoj program ŠK smo uvrstili sklop predavanj in  pogovorov o podnebnih spremembah. Namen študijskega krožka ni povzemanje znanstvenih raziskav, političnih odločitev državnih inštitucij, temveč razširitev lastnega dojemanja sprememb podnebja, ki smo jim priče v vsakdanjem življenju. Želimo si razjasniti le določene dileme, ki se nam, ob vseh neskončnih poročilih raziskav, leporečjih politikov in državnih usmeritvah ter svetovno sprejetih zakonih, porajajo.

Okvirni program študijskega krožka

  • Pogovor o knjigi in dokumentarnem filmu Neprijetne resnica avtorja in nekdanjega podpredsednika ZDA Ala Gora.
  • Ogled ledenika Pastirica pod Velikim Klekom (Pasterza – GrossGlockner) v Avstriji kot potrditev o vplivu podnebnih sprememb
  • Primeri dobrih praks človekovih ravnanj za zmanjšanje vplivov na podnebne spremembe
  • Pogovor o izbranih dognanjih in strateških usmeritvah v Beli knjigi o strokovnem varovanju okolja (izšla marca 2020)
  • Pogovor o vplivu porabe energije:  Vsi smo povezani s porabo energije. Na eni strani se vedno krešejo mnenja o tem, kako energijo pridobivati in na drugi strani kako je porabiti manj. Pogosto slišimo tudi pojem oglični odtis za posamezne izdelke. Zato bo zanimivo prisluhniti tej temi.
  • Pogovor o vprašanjih o vplivu intenzivnega kmetijstva na spremembe v okolju.

Vodja ŠK Nika Gams

Mentorica ŠK prof. dr. Dragica Noe