V študijski krožek BABICE IN DEDKI

Pogovarjamo se o pomenu družine za zdrav otrokov razvoj, o vrednotah, ki jih želimo privzgojiti otrokom, kako moramo sprejemati otrokovo vedenje, ki ni vedno v skladu z našimi pričakovanji; o razvojnih značilnosti otrok v posameznih obdobjih, kako jih sprejeti in kako z njimi živeti, vse s ciljem ustvarjanje ljubečega okolja za razvijanje pozitivne samopodobe naših vnukov.

Sestajali se bomo enkrat mesečno  Toscani v Dragomeru, ob ponedeljkih od 10h do 12:15h.
Prijavite se  na tel. 031 643 228 (Nika Gams) ali  na elektronski naslov nika.gams@iold.si.

V delavnico OD PRAVLJICE DO LUTKE

Pripeljite svoje otroke, stare od 3-7 let, v četrtek, 9. februarja v Dragomer, v Toscano, od 17,15 do 18,15. Spoznali bodo novo rezijansko pravljico in vas presenetili z svojim izdelkom.
Prosimo, prijavite se 4 dni pred začetkom delavnice, ker vodja, gospa Vesna Kučan,  pripravi za vsakega otroka »polizdelek«, ki ga na delavnici dokončajo sami.

Prijave pošljite na e-naslov: vesna.kucan9@gmail.com ali pokličite po telefonu 031 638 787.

V BRALNI KROŽEK

BK vas vabi na zimska srečanja, ki bodo vsako drugo sredo ob 18h v sobi  Društva upokojencev Dragomer – Lukovica v občinski stavbi v Dragomeru. Srečanja, vodi jih Alenka Logar Pleško,  bodo posvečena naslednjim delom:

  1. februarja knjigi Lada Kralja ter Kosec koso brusi
  2. februarja pa knjigam Vide Brest – Tiho, tiho srce in Teci, teci, soncu reci.