Pogovori z Darjo Rojec, 7. januarja ob 11h v sobi upokojencev v Dragomerju. Prijave na dvig@iold.si ali 041 775 771 (Olga).

Od pravljice do lutke, delavnica za otroke od 4 do 8 let, 7. januarja ob 17:30 v pisarni v Toscani v Dragomerju. Vodja Vesna Kučan. Prosimo, da vsak otrok prinese tri svoje risbice. Kaj z njimi sporoča, bo na srečanju pripovedoval drugim otrokom, mentorica pa bo njihove pripovedi zapisala in povezala v novo literarno likovno delo. Prijave na dvig@iold.si ali 041 775 771 (Olga).

Bralni krožek, vodja Alenka Logar Pleško: 9. in 23. januarja ob 18h v sobi upokojencev v Dragomerju.

Na prvem srečanju bodo člani spoznali delo Alojza Rebule in Zore Tavčar Dve mladosti-ena ljubezen, na drugem srečanja pa knjigo Ervina Fritza Velika radost. Prijave na dvig@iold.si ali 041 775 771 (Olga).

Voda in vodnjak – zibelka življenja in del naše dediščine, 16. januarja ob 18h v sobi upokojencev v Dragomeru. Predavatelj Borut Juvanec je strokovnjak za arhitekturo domačih mojstrov in tudi avtor monografije Vodnjak. Pripovedoval bo o vodnjakih kot kulturni in arhitekturni dediščini, o vodnjakih, ki jih niso ustvarili šolani mojstri, ampak domači ljudje, ki so znanje pridobili z dediščino. Izmenjali bomo lahko tudi lastne pripovedi o vodnjakih v našem okolju. Prijave na dvig@iold.si ali 041 775 771 (Olga).

 

Tečaj angleščine I, vodja Milojka Babšek: vsako sredo ob 11:00h, v pisarni v Toscani v Dragomerju. Prijave na dvig@iold.si ali 041 775 771 (Olga).

Tečaj francoščine, vodja Tatjana Merc: vsak torek ob 9:30. Prosti še dve mesti.

Na tečajih angleščina I in francoščina je še nekaj prostih mest. Vabimo, da se nam pridružite. Prijave na dvig@iold.si ali 041 775 771 (Olga).

 

Veselimo se druženja in učenja z vami!

Nika Gams, predsednica