V letu 2020 bomo nadaljevali s študijskim krožkom Slovenska in svetovna kulturna dediščina – s ciklusom predavanj Enajsta šola o antiki, na katerih bomo spoznavali antične teme in mite ob izbranih primerih arheoloških najdb v Sloveniji.

Antične teme in miti so pustili sledi tudi v naši kulturni dediščini. Slednjo bomo približali našim članom in študentom prek izbranih tem iz Homerskih pesnitev, s pomočjo slovenske arheološke dediščine in domačega in tujega pripovednega blaga, ki ima globoke korenine v antični mitologiji.  

Z miti bomo osvetljevali tudi sodobno družbo in tako omogočili na privlačen in poučen način spoznavati vrednote in življenje antičnega človeka ter temelje antične omike, ki je tlakovala pot sodobne zahodne civilizacije.

Prvo srečanje v letu 2020 bo  v sredo, 8. januarja ob 19h v sobi upokojencev v Dragomeru.

Verena Perko nam bo predstavila Homerski svet bronaste dobe in sledove grške antične kulture na slovenskih tleh.

Breda Podbrežnik Vukmir pa slovensko povest, ki vključuje Homerske motive.

Prosimo vas, da se prijavite na iold.si ali na 041 775 771.