Otroci spoznavajo slovenske pravljice, izdelujejo lutke pravljičnih junakov in ustvarjajo lastne ilustrirane pravljice. Na delavnicah s pripovedovanjem pravljic krepimo otrokovo sposobnost poslušanja in koncentracije, širimo njegov besedni zaklad in domišljijski svet ter s tem ustvarjamo temelje za večjo samostojnost in ustvarjalnost v odraslosti.

Prijave sprejemamo na dvig@iold.si ali po telefonu 031 254 125.