Študijski krožki (ŠK) so neformalna praksa učenja, kjer se udeleženci v majhnih skupinah učijo eden od drugega. Sami si izberejo cilje, tako izobraževalne, v katerih zastavijo vsebine, o katerih bi se radi učili, kot akcijske, s katerimi bodo s svojim znanjem vplivali na svoje okolje.

Dragomer ostaja spalno naselje in še vedno ne deluje kot skupnost. Vse več krajanov si želi več povezovanja in druženja, večjo ponudbo načinov preživljanja prostega časa. Nekako naivno smo pričakovali, da bo kraj zaživel z novo občino, a po tretjem samostojnem mandatu ne kaže na bolje. Skupnosti ne more ne predpisati ne izvesti župan, ne občinski svet, skupnost tvorijo krajanke in krajani.

V ŠK želim zbrati ekipo, ki bo s prostovoljnim delom dejavno posegala v spreminjanje lokalnega okolja, ki bo začela z razmišljanji, kako aktivirati sokrajane za delovanje v dobrobit kraja. Problem je zahteven, z omejenim številom dobrih praks predvsem v Sloveniji, gotovo pa lahko začnemo z vprašanji, kdo sploh smo in česa si želimo. S skupnim delom bomo krepili zaupanje med nami, kar ob aktivni udeležbi omogoča sodelovanje in skupno delovanje. Glavni viri znanja bodo naše izkušnje ter gradivo (tiskano, spletno), celotna skupnost pa bo deležna animacije, oblikovanja mnenj, opolnomočenja, predavanj strokovnjakov in javnih projekcij dokumentarnih filmov.

Vsi, ki bi radi konstruktivno in pozitivno sodelovali, ste toplo vabljeni.

Prosim, da se prijavite na dvig@iold.si ali po telefonu 031 42 70 34 (Darijan) do konca meseca maja 2019.