Blaginja naše skupnosti v času podnebnih sprememb

ŠK Blaginja naše skupnosti v času podnebnih sprememb predstavlja nadaljevanje ŠK Podnebne spremembe mit ali resnica iz leta 2019. V prvem ŠK smo se osredotočali na vprašanja o vzrokih in posledicah podnebnih sprememb, zdaj pa se bomo posvetili načrtom za reševanje podnebnih izzivov v EU in v Sloveniji ter primerom dobrih praks pri nas.

Predlagane teme za obravnavo v ŠK

  1. Primeri skupnosti, ki so visoko stopnjo blaginje dosegle z inovativnim reševanjem podnebnih izzivov. Primeri prebojnih celostnih inovacij.
  2. Od izboljševanja energetske in okoljske učinkovitosti do sistemskih inovacij, s praktičnimi primeri. Kaj nam ponujajo Evropski zeleni dogovor in slovenski programi?
  3. Kakšen ekološki odtis imamo (kako obremenjujemo okolje) in kako ga lahko izboljšamo?
  4. Katere trajnostne prakse imamo v naši občini in v soseščini? Od katerih trajnostnih praks v Sloveniji se lahko še kaj naučimo? Projekt »Dovolj za vse«.
  5. Poglobljeno o učinkoviti rabi energije, oskrbi z obnovljivimi viri energije in trajnostni mobilnosti – z vidika posameznika, gospodinjstva, skupnosti. Učinkoviti ukrepi in praktični primeri.
  6. Poglobljeno o trajnostni potrošnji in lokalnem krožnem gospodarstvu – z vidika posameznika, gospodinjstva, skupnosti. Učinkoviti ukrepi in praktični primeri.
  7. Trajnostno upravljanje gozdov, ekosistemske storitve in na naravi temelječe rešitve – za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.
  8. Samooskrba s hrano in njena ekološka pridelava.
  9. Trajnostni turizem z vidika razvoja skupnosti.
  10. Kakšne potenciale za podnebne ukrepe imamo v naši skupnosti in kako jih razviti za blaginjo vseh? Kako vključiti našo kulturno dediščino in sodobno umetnost, arhitekturo …?