Med prvimi avtorji, ki smo jih prebirali na začetku  naših  druženj,  je  bil  tudi  nedavno  preminuli  Boris Pahor. Prav on pa je bil tudi tisti, ki je v svoji noveli Grmada v pristanu skozi oči otroka – očividca  opisal  požig  Narodnega  doma  v  Trstu  in  silovit  vzpon  fašizma  in  nasilja  nad  Slovenci  že  20 let pred začetkom 2. svetovne vojne. In prav ta dogodek  je  zaznamoval  tudi  naše  zadnje  srečanje – literarni večer z Marijem Čukom in njegovo novo knjigo, romanom Črni obroč, v katerem je na umetniško prepričljiv način orisal naraščajoče tesnobno vzdušje v mestu ob morju na predvečer do  takrat  nepredstavljivega  izbruha  sovraštva  in nasilja, ki je kulminiralo v požigu Narodnega doma, simbola vsestranskega vzpona kulturne in gospodarske moči Slovencev v Trstu v času med obema  svetovnima  vojnama.  Roman  je  izšel  ob  stoletnici  požiga  in  s  prevodom  v  italijanščino  dosegel nesluten odmev v italijanskem prostoru, dobil pa tudi celo vrsto najprestižnejših literarnih priznanj.

In  potem  je  tu  še  roman  Maje  Haderlap  Angel  pozabe,  ki  o  vzponu  nacizma  in  naraščajočem  raznarodovalnem pritisku na koroške Slovence v času pred 2. svetovno vojno in med njo, pa o času po njej, ko se Avstrija, podobno kot na drugi strani Italija, nikoli ni opravičila in pokesala za svojo nacistično  preteklost  in  zločine,  ki  jih  je  zagrešila  nad  Slovenci,  spregovori  z  babičino  zgodbo.  Njene  spomine  na  vojne  grozote,  ko  so  zavedne  Slovence med prvimi odpeljali v koncentracijska taborišča ali pa jih poslali na fronto, če niso pravočasno odšli v partizane, na trpljenje domačinov, ki  so  ostali  doma,  in  na  usode  preživelih,  nekdanjih  taboriščnikov,  pa  preplete  z  zgodbami,  tudi  s  svojo,  o  odraščanju  povojnih  rodov  v  zadušljivem  okolju  raznarodovalnih  pritiskov  in  iskanju  svojega  mesta,  svojega  jezika,  svoje  domovine  in  resnične  enakopravnosti  manjšine  v  sodobni  avstrijski  družbi.  Tudi  ta  roman  je  bil  preveden,  najprej v nemščino, potem pa tudi v druge jezike, in tudi ta roman je dobil celo vrsto mednarodnih literarnih nagrad. Nastavil pa je ogledalo tudi večinskemu narodu, tako kot posredno tudi Čukov roman  osem  let  kasneje,  kako  neodločna  je  bila  slovenska  politika  pri  uveljavljanju  mednarodno  sprejetih  zavez  o  pravicah  manjšin  v  obeh  sosednjih državah.

In  če  bi  na  bero  prebranih  knjig  pogledali  skozi  časovno  okno  –  obdobje  med  obema  vojnama  smo  spoznavali  v  delih  Karla  Grabeljška,  Mile  Kačič,  Cirila  Kosmača,  Lojzeta  Kovačiča,  Ferija  Lainščka,   Florjana   Lipuša,   Katarine   Marinčič,   Mire  Mihelič,  Lily  Novy,  Borisa  Pahorja,  Marja-na Rožanca idr., grozo medvojnega časa z vsemi dilemami  in  usodnimi  odločitvami  v  knjigah  Franje  Bojc  Bidovec,  Vide  Brest,  Aljoše  Furlana,  Maje Haderlap, Dušana Jelinčiča, Borisa Pahorja, Valentina Polanška, Marjana Rožanca, Igorja Torkarja, Vitomila Zupana, idr., problematiko povoj-nega časa z montiranimi procesi, informbirojem, preganjanjem  in  zapiranjem  drugače  mislečih,  agrarno  reformo  v  knjigah  Igorja  Torkarja,  Loj-zeta  Kovačiča,  Lada  Kralja  idr.,  problematiko  sodobnega časa z vsemi perečimi eksistencialnimi vprašanji,  problematiko  medčloveških  odnosov  ter iskanjem svojega mesta v družbi v delih Miriam Drev, Mirane Likar Bajželj, Veronike Simoniti, Marka Sosića, Eveline Umek, Bronje Žakelj idr. Lahko pa bi na prebrana dela pogledali tudi drugače  in  skušali  izluščiti  teme,  vprašanja  in  probleme,  ki  so  jih  obravnavala:  od  spominov  na  otroštvo in mladost (Andrej Arko, Marko Kravos, Miha Mazzini, Marjan Rožanc idr.), občutkov nesprejetosti,  zanemarjanja,  zlorabljanja  (Igor  Karlovšek,  Florjan  Lipuš,  Miha  Mazzini  idr.),  samomorilnih misli (Marko Pavček), pa tudi bolečine ob izgubi najbližjih (Maja Haderlap, Ciril Zlobec, Bronja  Žakelj  idr.),  vprašanj  o  zvestobi  in  nezve-stobi,  povezanosti  in  odtujenosti  v  partnerskih  odnosih (Karin Cvetko Vah, Milan Dekleva, Miriam  Drev,  Mira  Mihelič,  Desa  Muck,  Nedeljka  Pirjevec, Samo Rugelj, Evelina Umek, idr.), zasvojenosti  (Marinka  Fritz  Kunc,  Metod  Pevec  idr.),  odvisnosti od iger (Tina Batista Napotnik, Nataša Konc Lorenzutti idr.), pa tudi vprašanj povezanih z  iskanjem  dela  in  posledično  tudi  izseljevanja  (Miriam Drev, Marjanca Mihelič, Maruša Krese, Mirana Likar Bajželj idr.), še posebej aleksandrink (Marjan Tomšič), problemov prekarnosti, brezposelnosti in s tem povezano finančno negotovostjo (Ivana Djilas, Maruša Krese idr.), vprašanj tujosti in  rasizma  (Gabrijela  Babnik),  pa  problemov  ob  razpadanju  nekdanje  skupne  države  Jugoslavije,  osamosvajanju Slovenije in izbrisu sodržavljanov (Dino Bauk, Lojze Kovačič, Miha Mazzini, Goran Vojnovič  idr.),  problemov  ob  spreminjanju  družbenega sistema in privatizaciji (Alojz Ihan, Lenart Zajc  idr.),  vprašanja  sprave  (Tanja  Tuma),  a  tudi  problemov  in  dilem  starajoče  družbe  in  upokojencev ob odhodu v dom (Tone Partljič, Barbara Hanuš) in še bi lahko naštevali.

In  če  spregovorimo  še  o  obliki,  pesnike  in  njihovo  mojstrstvo  smo  odkrivali  z  branjem  njihovih  pesmi  v  zbranih  delih,  antologijskih  in  jubilejnih  izdajah  (Ivan  Minatti,  Neža  Maurer, Miroslav Košuta, Gustav Januš idr.), med pripovedniki  smo  spoznali  več  avtorjev  kratke  proze  (Marko  Kravos,  Maruša  Krese,  Primož  Sturman  idr.),  pa  dolgo  vrsto  avtorjev  krajših  in  daljših romanov, in med njimi cele vrste napetih kriminalk (Sergej Verč, Jože Strutz, Maja Novak, Tadej  Goloba,  idr.),  kar  je  bilo  svojevrstno  presenečenje,  saj  bi  avtorje  kriminalk  pred  10,  15  leti  lahko prešteli na prste ene roke. Se nadaljuje.

Alenka Logar Pleško, DVIG-ova mentorica BK