Zanimiv je bil tudi prostorski okvir prebranih del. Čeprav se večina pripovedi odvija v Sloveniji, na Tržaškem ali avstrijskem Koroškem, pa so posamezni avtorji v svojih zgodbah segli tudi preko teh meja, v Evropo in svet, na Dunaj, pa v Pariz, Srbijo, na Hrvaško, v Egipt, Anglijo, Rusijo, Ameriko ipd. pa velja na koncu opozoriti na barvitost, ki  jo  v  sodobno  slovensko  književnost  prinašajo  »zamejski« avtorji. Ne samo, da širijo pripovedne meje preko nekdanjih državnih meja v zamejstvo in tako uresničujejo vizijo enotnega nacionalnega prostora, ki se širi še v prostor Evropske unije, pač pa odpirajo tudi celo vrsto novih ali pa ponovno obujenih vprašanj, kot so preganjanje ali neenak položaj Slovencev v Italiji ali Avstriji,  obujanje fašizma, pa tudi globalizacija, razprodaja slovenske zemlje  ipd.  (Vilma  Purič,  Primož  Sturman,  Flor-jan Lipuš, Maja Haderlap idr.).

Prvič  smo  se  pred  desetimi  leti  dobili  v  Šipci,  potem  pa  smo  se  več  kot  tri  leta  srečevali  v  občinski sejni sobi, nato še pol leta v Toskani, nekaj-krat pa tudi v Siciliani, dokler jeseni 2016 nismo dobili  azila  v  sobi  Društva  upokojencev.  V  času  epidemije smo svoja srečanja prestavili v virtualno okolje in s pomočjo zooma uspeli od oktobra 2020 pa vse do letošnjega junija izpeljati vsa pred-videna srečanja oz. pogovore o prebranih knjigah kot poprej na srečanjih v živo.

Spoznavanje  slovenskih  književnikov  pa  smo  vsa  ta  leta  dopolnjevali  tudi  na  druge  načine  –  z ekskurzijami,  ogledom  dramskih  predstav,  literarnimi večeri itd.

V  teh  letih  smo  organizirali  več  ekskurzij:  v  Trst in v Dolino, obogateno s srečanji z Markom Kravosom,  Marijem  Čukom  in  Borisom  Pangercem  ter  ogledom  slovenskih    kulturnih  ustanov  v Trstu, v Železno Kaplo in v Lepeno – po poteh Maje  Haderlap  z  Antonom  Haderlapom,  v  Maribor na srečanje s Tonetom Partljičem, skupaj s člani  mariborskega  društva  Studenci  pa  na  literarno  popotovanje  s  Tonetom  Partljičem,  na  ekskurzijo v Križ in v Dolino na Majenco z Borisom Pangercem, na ekskurzijo  v Prekmurje, združeno s  srečanjem  z  Dušanom  Šarotarjem  in  Ferijem  Lainščkom,  in  skupaj  z  društvom  Vedrina  tudi  na ekskurzijo na Visoko in v Žiri., obogateno še s  srečanjem z Mileno Miklavčič.

Ogledali smo si tudi dve predstavi v Drami, in sicer  Angel  pozabe  Maje  Haderlap  in  predstavo  Jugoslavija,  moja  dežela  po  romanu  Gorana  Vojnovića, Udeležili  smo  se  pogovorov  z  Evelino  Umek  in  z  Igorjem  Škamperletom,  ki  sta  ju  organizirala  Društvo  slovenskih  izobražencev  iz  Trsta  v  Društvu slovenskih pisateljev, bili na predstavitvi knjige  Mirane  Likar  Bajželj  Glasovi,  na  predstavitvi  knjige  Bronje  Žakelj  Belo  se  pere  na  90,  na  predstavitvi knjige Rezijanska srčna govorica Silvane Paletti in se udeležili tudi večera slovenskih pesnic  Saše  Pavček,  Maje  Vidmar  in  Alje  Adam  ob kulturnem prazniku v Cankarjevi knjižnici na Vrhniki itd.

Pripravili smo predstavitev knjige Jureta Zupa-na  Pomenska  mreža  slovenskih  glagolov,  predstavili  smo  Društvo  Dvig  in  lutkovno  skupino  v  Cankarjevi knjižnici na Vrhniki in sodelovali na strokovnem posvetu Mreže SUTŽO – na 5. mednarodnem  festivalu  znanja  in  kulture  starejših  l. 2019 v Domžalah, kjer smo pod naslovom  Zgod-be ljudi tkejo pripoved kraja predstavili revijo Po-govori  (N.  Gams,  A.  Logar  Pleško,  D.  Krašovec),  sodelovali  pa  tudi  na  okrogli  mizi  Umetnostno  ustvarjanje starejših: zakaj, čemu, kako? (Vezi, ki jih ustvarja branje, sežejo daleč – A. Logar Pleško).Organizirali   smo   proslavo   ob   Prešernovem   prazniku s predstavitvijo pesniških zbirk A. Svete,  D.  Kraševec  in  Z.  Pečana,  literarni  večer  z  Markom  Kravosom  in  Borisom  Pangercem  ob  5. obletnici Bralnega krožka ter  literarni večer z Marijem Čukom ob njegovi letošnji 10. obletnici delovanja.

Bili  pa  smo  tudi  na  vodenem  ogledu  NUK-a,  razstavi  najstarejših  slovenskih  slovnic  in  slovar-jev v NUK-u in na arheološki razstavi o Slovanih v Kranju.

Cela  vrsta  ustvarjalcev,  ki  smo  jih  spoznavali  v teh desetih letih, je dobila najvišja priznanja za svoje življenjsko delo, številna dela so dobila raz-lične  slovenske  književne  nagrade  in  priznanja,  tudi  priznanja  in  nagrade  drugod  po  svetu,  bila  so prevedena v številne tuje jezike in vključena v tuje  preglede  in  antologije.  A  v  mozaiku  slovenske književnosti so tudi taka, ki tega niso doživela ali pa njihovega priznanja ni doživel njihov avtor oziroma  avtorica,  za  katere  pa  pogosto  velja,  da  so tudi v današnjem svetu še vedno premalo poznane, premalo cenjene in pogosto še vedno tudi prezrte ali pa celo pozabljene. In za konec  mislim, da je bila naša odločitev prava in da smo vsi skupaj v teh letih spoznali, da je  vredno  brati  slovenske  avtorje,  ki  se  z  najbolj-šimi  deli  lahko  kosajo  tudi  z  najbolj  znanimi  in  občudovanimi svetovnimi mojstri besedne umetnosti.

Alenka Logar Pleško, DVIG-ova mentorica BK