Objava v NČ 25.10.2021 – STRAN 50

V deželo vstopa jesen in z njo v deseto leto branja  vstopamo  tudi  člani  bralnega  krožka.  Kako  hitro  teče  čas  in  koliko  knjig  smo  v  tem  času  že  skupaj prebrali, spregovorili o njihovi vsebini, o avtorjih, o njihovem delu. Po nekaterih avtorjih smo posegli večkrat, naj omenim Ferija Lainščka, Toneta Partljiča, Draga Jančarja,  Gorana  Vojnovića,  Tadeja  Goloba  in  zagotovo  še  katerega,  ostalih  piscev  je  kar  nekaj  deset,  po  poročanju  mentorice  Alenke  nam  do  dveh  stotic  manjka  le  za  prste  na  obeh  rokah.  A  je  na  slovenskem  knjižnem  trgu  ostalo  še  veliko  takih avtorjev, ki jih ne poznamo, ki pa jih bomo zagotovo vzeli v roke in se z zanimanjem in veseljem lotili branja. Če  upoštevamo  dejstvo,  da  beremo  izključno  slovenske  ustvarjalce  s  poudarkom  na  tistih,  ki  ustvarjajo  v  zadnjih  desetletjih,  je  slovenska  zakladnica knjižnih del zares obširna, bogata in se lahko ponaša z zanimivimi področji ustvarjanja, lepo  slovensko  besedo  in  aktualnimi,  kritičnimi  pogledi tako na sedanjost kot polpreteklo in preteklo zgodovino.

Pred nekaj deset leti smo težko vzeli v roke kriminalne romane naših pisateljev, danes se avtorji,  kot  so  Demšar,  Golob,  Karlovšek,  Širokova  in  zagotovo  še  kdo,  lahko  kosajo  s  skandinavskimi,  angleškimi  kriminalnimi  zgodbami,  ki  smo  jih  požirali  v  svojih  mladih  letih.  Zgodovinske  dogodke lahko prebiramo z različnih zornih kotov, tako  kot  so  jih  doživljali  avtorji  in  njihovi  pričevalci  in  ne,  kot  je  v  prejšnjem  obdobju  diktirala  politika in njena oblast.

Mladi  avtorji  iz  zamejstva  kritično  ocenjujejo  razmere,  v  katerih  žive  naši  ljudje  onstran  državnih  meja  in  tako  tudi  bralcem  odpirajo  nova  vprašanja in drugačno videnje njihovih aktualnih problemov.  Odpiranje  možnosti  za  spoznavanje  širšega  okolja  ne  le  v  zamejstvu,  temveč  tudi  v  ostale evropske države in širše v svet, pa je literaturo še dodatno razgibalo in obogatilo. Za mlade avtorje  skoraj  ni  meja  in  ni  tabujev,  oboje  pa  je  voda na mlin nam, bralcem.

Zagotovo naš izbor knjižnih naslovov ne bi bil tako  obsežen,  bogat  in  raznolik,  če  se  naša  vodja,  gospa  Alenka  Pleško,  ne  bi  tako  poglobljeno  in  poznavalsko  lotila  izbora.  Občutek  za  knjigo  ima najbrž iz časov aktivnega dela, prav tako po-zna mnoge avtorje še iz njihovih študentskih let, redno pa spremlja izbore za posamezna literarna priznanja  in  nagrade  in  le  malokdaj  nas  kakšno  delo pusti ravnodušne.

Čar  naših  srečanj  pa  so  zagotovo  literarne  ekskurzije  in  srečanja  z  avtorji  v  živo.  Ne  le,  da  v  njih  resnično  uživamo,  človeka  nekako  spontano  zavežejo,  da  sega  po  novih  in  novih  naslovih  tega avtorja in počasi spoznavamo celoten njegov opus.

V  času  korone  smo  se  posluževali  srečanj  preko zooma, a verjemite mi, srečanja v živo so bolj pestra, bolj zanimiva in lažje sledimo občutjem in spoznanjem knjižnih vsebin vsakega med nami.

Prepričana sem, da bomo z veseljem nadaljevali z branjem v naslednje desetletje. Naslovov novih in zanimivih del nam zagotovo ne bo zmanjkalo, veselje  do  branja  tudi  ne.  Časa  za  branje  pa  ima  vsakdo  med  nami  toliko,  kot  si  ga  je  pripravljen  vzeti za dobro knjigo.

 

Dragica Krašovec, urednica Dnevnika DVIG-ovega bralnega krožka