POMEN BRANJA KAKOVOSTNIH PRAVLJIC, predavanje dr. Dragice Haramija

Družinska pismenost obsega različne dejavnosti v družini, ko hkrati sodelujejo različne generacije in se skupaj učijo. V izobraževalnem pomenu vključuje napredek pismenosti vseh družinskih članov. Gre torej za vsako dejavnost, pri kateri družinski člani uporabljajo govorne, bralne ali pisne spretnosti v družinski skupnosti v vsakdanjem življenju. Vključuje pa tudi bralno kulturo in navade, povezane s pismenostjo. Za razvijanje otrokovih spretnosti in znanj, povezanih z branjem, je izjemno pomembno spodbudno družinsko okolje: da ima otrok možnost slišati branje odraslega, ga ob branju opazovati (odrasli je torej otrokov zgled) in ima dostop do kakovostnih bralnih gradiv

 

Za predšolske otroke so posebej zanimive slikanice. Branje slikanic spodbuja otrokov razvoj na različnih področjih dejavnosti – jezik, umetnost, družba, narava, matematika, gibanje ter na vseh področjih otrokovega razvoja – kognitivnem, socialnem, čustvenem, estetskem, moralno-etičnem in motivacijskem.

 

Dr. Dragica Haramija je doktorica znanosti, od leta 2011 redna profesorica za področje slovenske književnosti na Pedagoški fakulteti in Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Avtoričino osrednje raziskovalno področje je mladinska književnost, v okviru te pa teorija žanrov v mladinski prozi in preučevanje posameznih ustvarjalcev mladinske književnosti na Slovenskem in bralna pismenost. Doslej je izdala 6 samostojnih znanstvenih monografij in eno v soavtorstvu. Piše znanstvene in strokovne članke s področja mladinske književnosti in branja. Je članica Društva slovenskih pisateljev, članica Upravnega odbora slovenske sekcije IBBY in predsednica Društva bralna značka Slovenije – ZPMS.