ROSVITA ŠENGELAJA, POUDARKI IZ ŽIVLJENJEPISA

Dolgoletne in raznolike izkušnje poučevanja na vseh področjih šolstva: OŠ, srednje šole, višje in visoke šole, univerza. Večletna zunanja sodelavka Zavoda za šolstvo RS (predavateljica na seminarjih za učitelje srednjih poklicnih šol).  Tri mandate članica Državne predmetne komisije za poklicno maturo iz nemščine.

Predavateljica višje šole za programe: mehatronika, informatika, komercialist, ekonomist.

Sodna tolmačka za nemški jezik.

Lektorica s habilitacijo.

Zunanja sodelavka Goethejevega inštituta in izpraševalka na mednarodnih izpitih Goethejevega inštituta za nemški jezik.