V programu bomo spoznavali:

1

Crngrob – romarska cerkev Marijinega oznanjenja

2

Grad Rihemberk

 • vrednote, pomen, varstvo, razvoj in upravljanje kulturne dediščine, posebej stavbne
 • koncept varstva svetovne dediščine in UNESCO-ov Seznam svetovne dediščine
 • slovensko dediščino na UNESCO seznamih svetovne dediščine in v EU ukrepu Znak evropske dediščine
 • značilne stavbne in urbanistične zasnove v slovenskem prostoru in po svetu
 • razvoj znanosti, umetnost, izmenjave znanja in dobrin itd. z odmevi v stavbni dediščini
 • teme s področja stavbne in druge nepremične kulturne dediščine po dogovoru s slušatelji.

Ogledali si bomo bisere slovenske dediščine po vašem izboru, oziroma, kaj od spodaj navedenega želite videti:

  • Mirenska dolina, Šentrupert na Dolenjskem (ž. c. sv. Ruperta ), grad Rajhenburg – Krško (muzej v Valvasorjevi hiši, Mencingerjeva hiša)
  • Šentjur pri Celju (muzej Rifnika, Ipavčeva hiša), samostan Olimje, grad Podsreda
  • Štanjel s Ferrarijevim vrtom, Sveto pri Komnu (p.c. sv. Tilna)
  • Partizanska bolnica Franja; Idrija (UNESCO svetovna dediščina)
  • Hrastovlje, Škocjanski zatok; Krtina pri Moravčah (p. c. sv. Andreja), grad Strmol
  • Cerovo (protiturški tabor), Zgornja Draga (cerkev sv. Martina), samostan Stična
  • Suha (p. c. sv. Janeza Krstnika), Puštal, Gosteče (p. c. sv. Andreja)
  • Škocjanske jame, Lokev, kamnolom Lipica.
3

Gorjansko, pokopališče           iz 1 sv. vojne.

Mentor programa : Mag. Dušan Kramberger, univ. dipl. inž. arhitekt, konservatorski svetovalec, zunanji sodelavec Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, v obdobju 2007-2010 nacionalni strokovni koordinator za področje kulturne dediščine na Ministrstvu za kulturo, član delovnih skupin za pripravo nominacij za vpis na UNESCO Seznam svetovne dediščine (Prazgodovinska kolišča okoli Alp, Dediščina živega srebra. Almadén in Idrija ter Pot miru – dediščina 1. sv. vojne od Alp do Jadrana), član Slovenske nacionalne komisije za UNESCO.

Cena enega predavanja: 5 EUR,
za člane društva DVIG je vstop brezplačen.