Srednjeročni program 2016/2017 – 2019/2020

Vsebina izobraževalnih programov

 • učenje tujih jezikov: angleščina, nemščina, francoščina, španščina,
 • umetnostna zgodovina,
 • spoznavanje in dokumentiranje kulturne in naravne dediščine v ožjem in širšem okolju, zgodovine kmetij in obrti
 • uporaba digitalne fotografija,
 • postavitev in delovanje odprte knjižnice,
 • novinarstvo za mlade
 • spoznavanje življenjskih zgodb občanov in učencev OŠ Log Dragomer,
 • razvijanje bralne kulture, zgodbopisje,
 • človek in okolje,
 • medgeneracijsko sobivanje, sprejemanje drugih in drugačnih
 • razvijanje temeljnih zmožnosti
 • ure pravljic in lutkarstvo za otroke
 • tematska predavanja.

Izobraževalne oblike: tečaji, študijski krožki, učenje v parih,  samostojno učenje, predavanja, delavnice, izobraževalna potovanja.