TEČAJ KONVERZACIJE V ANGLEŠKEM JEZIKU

TEČAJ KONVERZACIJE V ANGLEŠKEM JEZIKU

 

V vašem poslovnem in zasebnem življenju pogosto uporabljate angleščino, ki ste se je naučili v srednji šoli ali na različnih tečajih angleščine. Dobro jo razumete, ko pa morate nastopiti kot govorec pred manjšo ali večjo skupino, voditi ali sodelovati v pogovoru na poslovnih ali prijateljskih srečanjih, odgovarjati na sporočila, pa ste negotovi. Zdi se vam, da ne najdete pravih besed za prave trenutke. Podobno se vam dogaja, ko se morate na poslovne partnerje ali znance obrniti pisno. Prav odpravljanju teh težav je namenjen naš tečaj.

 

KAKO POTEKA TEČAJ KONVERZACIJE?  40 urni tečaj poteka zelo intenzivno.  Od prve minute naprej boste govorili samo angleško.

 

OKVIRNA VSEBINA

Namen programa je razvijanje komunikacijskih sposobnosti v različnih situacijah, kjer se srečujete z angleško govorečimi tujci. Gradivo bomo oblikovali glede na potrebe in predloge skupine in bo vključevalo vse štiri veščine – govor, branje, poslušanje in pisanje. Glavni poudarek bo na govoru, pomembna pa bo tudi izvirnost in osebni doprinos vsakega posameznika v skupini. Teme bodo pokrivale vaše vsakdanje in delovno okolje, hobije, potovanja in druga zanimanja, ki jih imate.

METODE DELA
V skupini bomo obravnavali teme iz vsakdanjega in poslovnega sveta, ki zanimajo vso skupino. Svoje mnenje boste predstavili v predstavitvah, skupinskih pogovorih in drugih oblikah komuniciranja.   Komunikacija bo temeljila na besedišču, načinu izražanja, frazah in medkulturnih razlikah glede na tematiko. Osredotočili se bomo na način govora, kot ga vidimo v medijih ali v vsakdanjem življenju v angleško govorečih in drugih državah v Evropski Uniji. Vsaka učna ura bo zajela ponovitev ustreznih slovničnih struktur in ustreznih sporočil v pisni obliki.

CILJI

Razvijati komunikacijske sposobnosti in krepiti samozavest v vseh oblikah komunikacije z angleško govorečimi tujci, krepitev spretnosti in inventivnosti pri uporabi angleščine, utrditev slovničnih in jezikovnih struktur, ki so danes obvezne, če želimo biti uspešni pri komuniciranju s tujci ali čim koristneje izrabiti informacije in priložnosti, ki nam jih nudi angleško govoreči svet.

VODJA tečaja prof. Lidija Bertoncelj.

 

Reference PROF. LIDIJE BERTONCELJ

Poučevanju splošnega in funkcionalnega angleškega jezika (za posebne namene in po analiziranih govornih potrebah) je posvetila večino svojega življenja.

Šolala se je v Sloveniji na Univerzi v Ljubljani in v Veliki Britaniji, na Trinity Collegu v Dublinu, kjer je med drugim opravila tečaj poslovne in finančne angleščine. Je soustanoviteljica IATEFL Slovenija – Mednarodne zveze učiteljev angleškega jezika za Slovenijo.

Specializirana je za snovanje in izvajanje skupinskih in individualnih  izobraževalnih programov, je bila ena vodilnih predavateljic na Centru za tuje jezike v Ljubljani, na Centru za zunanjo trgovino v Radencih in drugod.

Pred dvajsetimi timi leti se je pridružila založniški hiši Cambridge University Press. Področje njenega dela je zelo raznoliko, neprecenljiv je njen prispevek na predstavitvah in predavanjih o mednarodnih izpitih Cambridge Assessment za učitelje in profesorje angleščine, pri organizaciji seminarjev in konferenc za učitelje na vseh ravneh, uvajanju novih metod, predvsem CLIL, ESP in novih tehnologij pri učenju tujega jezika.