Vrhnika, 8. november 2022 – Društvo Dvig, univerza  za  tretje  življenjsko  obdobje  je  ob  deseti  obletnici  Bralnega  krožka  in  petletnici  bralnega  krožka  za  predšolske  otroke  Od  pravljice  do  lutke  v  Cankarjevi  knjižnici  na  Vrhniki  pripravilo  medgeneracijski  literarni  večer.  Obiskovalci  so  spoznali  novo  zbirko  pesmi  “Ko  spregovori  srce”  avtoric Dragice Krašovec in Alenke Logar Pleško ter ilustrirane pripovedi otrok o sreči.  Pred  desetimi  leti,  12.  marca  2012,  so  se  prvič  zbrali  ljubitelji  knjig  v  novoustanovljenem  bralnem  krožku.  Brati  so  začeli  slovenske  avtorje  in  poleg  že  uveljavljenih,  spoznavali  ter  prebirali  predvsem  dela  mlajših,  sodobnih  ustvarjalcev.  »Kako raznolike literarne ustvarjalce imamo Slovenci, smo ob branju lahko spoznavali vsa ta leta,« je zapisala Alenka Logar Pleško. V vseh teh desetih letih so bralci ostali zvesti slovenski literaturi in prebirali le domače avtorje. Prebrali so kar 161 knjig  117  avtorjev,  a  ob  tem  še  zdaleč  niso  izčrpali obsežnega bralnega seznama. »Spoznavanje slovenskih književnikov smo dopolnjevali tudi na druge načine z ekskurzijami, ogledi raznih predstav,  literarnimi  večeri.  Mislim,  da  je  bila  naša  odločitev  prava  in  da  smo  vsi  skupaj  v  teh  letih  spoznali, da je vredno brati slovenske avtorje, ki se  z  najboljšimi  deli  lahko  kosajo  tudi  z  najbolj  znanimi  in  občudovanimi  svetovnimi  mojstri  besedne  umetnosti,«  je  še  dodala  Alenka  Logar  Pleško, ki vsa ta leta vodi Dvigov Bralni krožek.

Iva  Urbanc,  ena  izmed  najbolj  marljivih  članic  bralnega krožka je ob deseti obletnici skupine povedala, da je sprva malo dvomila, da bo slovenska literatura tako zelo zanimiva, da bi lahko prebira-li zgolj to. »Kako zelo sem se zmotila. V teh letih branja slovenskih avtorjev, se mi je z njimi odprlo obzorje, spoznanje, da imamo Slovenci veliko dobrih pisateljev in kako zanimive teme so v tej literaturi.  Z  branjem  slovenskih  avtorjev  se  mi  odpira poznavanje slovenskega človeka, slovenske duše z različnih pokrajin, z različnimi karakterji in  njihovo  zgodovino.  Skozi  branje  in  literaturo  spoznavaš Slovenijo in si s tem bogatiš svojo dušo in svoj vsakdan.«

Kulturno obarvan medgeneracijski večer

Ljubitelje  besedne  umetnosti  pa  so  v  Dvigu  razveselili  še  s  predstavitvijo  nove  pesniške  zbirke  Ko  spregovori  srce.  Zbirko  dvanajstih  pesmi  avtoric  Alenke  Logar  Pleško  in  Dragice  Krašovec  je  ilustrirala  slikarka  Yulia  Kuznetsova.  Dragica  Krašovec  bralce  pesmi  ponese  v  svoj  čustveni  svet.  »Pesem,  ta  najlepša  in  najvišja  človeška  govorica, je krik po bližini. Prošnja, da bi bili slišani, opaženi, da bi našli koga »da bi videl v moje srce,« kot zapiše v pesmi Besede Dragica Krašovec,« je v spremni besedi zapisala Zora A. Jurič. Soavtorica Alenka Logar Pleško pa je v svojih Pesmih za vnuke  ljubeznivo  in  igrivo  zapisala  nekaj  prigodnic  svojim vnukom.

Literarni  večer  so  zaokrožili  še  s  predstavitvijo  izdelkov,  ki  so  nastali  na  delavnici  z  Gorazdom  Vahnom. Otroci, ki obiskujejo bralni krožek Od pravljice do lutke so z obiskovalci delili ilustracije in misli o sreči. Prijetno druženje so s pesmijo popestrili Lilijana Stepic in Emilija Erbežnik ter otroci z vzgojiteljico Lejo.

Vesna Lavrenčič

Arhiv – vabilo

Galerija slik