Identiteta kraja

Člani krožka smo  se dogovorili o programu ŠK (glej Program ŠK). Seznanili smo se z demografskimi problemi v Sloveniji ter s prednostmi in slabostmi migracij (https://iold.si/predavanje-dr-matjaza-gamsa-bela-knjiga-slovenske-demografije/), spoznavali smo povezanost in solidarnost najstarejše generacije na današnjem ozemlju občine (https://iold.si/pogovori-z-obcani-kolo-zivljenja-posebna-izdaja-2019/) in nato socialno ekonomski položaj naše občine (https://iold.si/wp-content/uploads/2020/03/beltram.pdf). Pregledali smo literaturo o konceptih, s katerimi po svetu načrtujejo prihodnost in dvigajo kvaliteto življenja (https://iold.si/wp-content/uploads/2020/03/transition-28.8.-2019-converted.pdf ter https://iold.si/wp-content/uploads/2020/03/dediščina-in-narava.pdf) in se pogovarjali o vrednotah, ki so pomembne za oblikovanje identitete kraja (https://iold.si/temeljne-clovekove-potrebe-so-malostevilne/).

Ves čas smo iskali odgovore na vprašanje, kaj je identiteta našega kraja, kaj si želimo in če sploh znamo vzpodbuditi spremembe. Izmenjali smo mnenja o tem, kako razumemo identiteto kraja. Oblikovali smo nekaj pobud, ki bi po našem mnenju prispevale k oblikovanju identitete naše občine, v kateri bi se vsi dobro počutili in bi bili ponosni, da v njej živimo. Med pobudami članov za razvijanje povezanosti ljudi in boljšo prepoznavnost naše občine so: ustvarjanje pogojev  za sobivanje treh ali več generacij, izboljšanje sodelovanja med mladini in starejšimi generacijami (druženje lastnikov psov, ljubiteljev vrtičkarjev), spodbujanje druženja mladih (prostor za druženje, akcije mladih za ureditev pohodniških poti v gozdu), skrb za starejše (ureditev klopi na sprehajalnih poteh). Vendar nismo bili prepričani, ali so naše pobude prava pot do oblikovanje identitete kraja. Zato smo povabili priznano strokovnjakinjo dr. Vesno Godino, da nam odstre tudi strokovni in znanstveno utemeljeni pogled na to področje, ki ga je izčrpno opisala v knjigi Zablode postsocializma. Vse, kar nam je povedala, nam vliva optimizem, da smo na pravi poti pri oblikovanju pobud, saj naše pobude pomenijo to, kar je poimenovala izmenjava uslug na človeški, ne ekonomski ravni. Seveda pa ostaja odprto vprašanje, kaj so v resnici »usluge«, ki bi jih želeli naši sokrajani. (https://iold.si/evalvacija-predavanja-dr-vesne-vuk-godine/ ter https://iold.si/clani-sk-o-predavanju-dr-vesne-vuk-godine/)